peldesana senioriGulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas peldēšanas/ūdens aerobikas nodarbības senioriem un personām ar invaliditāti Priekuļu peldbaseinā. Pieteikšanās senioriem, zvanot Astrīdai Saveļjevai – 28613326; pieteikšanās personām ar invaliditāti, zvanot Pēterim Kozlovskim – 26140358. Vietu skaits ierobežots.

Nodarbību grafiks:

  • 16.janvāris plkst. 11:00
  • 18.janvāris plkst. 18:00
  • 13.februāris plkst. 11:00
  • 15.februāris plkst. 18:00
  • 13.marts plkst. 11:00
  • 15.marts plkst. 18:00
  • 10.aprīlis plkst. 11:00
  • 12.aprīlis plkst. 18:00

Izbraukšana uz Priekuļiem tiks organizēta no Gulbenes kultūras centra iekšpagalma. Rīta grupa ceļā dosies plkst. 9:00, vakara grupa – plkst. 16:00.

Baseina apmeklējuma un transporta izdevumus segs Gulbenes novada pašvaldība no projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” līdzekļiem.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs