veseliba2019

Pateicoties Gulbenes novada pašvaldības piesaistītajam projektu finansējumam, iedzīvotājiem jau kopš 2017.gada ir iespēja piedalīties dažādās bezmaksas veselību veicinošās aktivitātēs un slimību profilakses pasākumos. Līdz 2019.gada beigām ir plānots realizēt virkni aktivitāšu, kurās aicinām iesaistīties ikvienu!

Aktivitāte

Tēma

Plānotais īstenošanas laiks

Informatīvas akcijas par slimību profilaksi pagastu iedzīvotājiem

Insulta un infarkta pazīmes, cēloņi un profilakse

maijs-septembris

Informatīvais seminārs par slimību profilakses jautājumiem novada iedzīvotājiem.

Onkoloģisko slimību profilaksi

maijs

Informatīvais seminārs par slimību profilakses jautājumiem novada iedzīvotājiem

Psihiskā veselība – izdegšanas sindroms

septembris

Informatīvs seminārs par veselīgu uzturu novada iedzīvotājiem

Ēšanas psiholoģiskie aspekti. Uztura ieteikumi ar palielinātu ķermeņa masu

maijs

Meistarklase veselīgas maltītes pagatavošanai novada iedzīvotājiem

Veselīgo kokteiļu un našķu darbnīcas

maijs

Interaktīva nodarbība par veselīgu uzturu un paradumu veidošanu soc. riska grupām, senioriem un personām ar invaliditāti

Veselīgas maltītes pagatavošana ar minimāliem līdzekļiem – ēst veselīgi, nenozīmē ēst dārgi

decembris

Tautas sporta nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai novada iedzīvotājiem.

Vingrošana fizioterapeita vadībā

aprīlis - decembris

Interaktīvas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai novada iedzīvotājiem

Ģimeņu diena un jauniešu diena

maijs, augusts

Peldēšanas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai senioriem un personām ar invaliditāti

Peldēšana un ūdens aerobika

aprīlis, maijs, oktobris - decembris

Interaktīvas nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai personām ar invaliditāti

Invalīdu sporta spēles

jūlijs

Nodarbība ar fizioterapeitu fizisko aktivitāšu veicināšanai sociālas aprūpes centros un veco ļaužu māja

Vingrinājuma kompleksa vadīšana, kas vērsta uz visām ķermeņa struktūrām, papildinot to ar fizioterapeita izstrādātiem papildus vingrinājuma elementiem.

Sarunas un diskusijas ar nodarbību dalībniekiem par fizisko aktivitāšu nozīmi, sava ķermeņa un to spēju atzināšanos.

Dalībnieku motivēšana veselības veicināšanai.

2x mēnesī katrā no 3 iestādēm

Interaktīvās nodarbības par garīgās veselības jautājumiem Gulbenes novada iedzīvotājiem

Stresa pārvarēšana, apzinātība darba vietā, emociju pārstrāde, būt draugos ar bailēm, raizēm un trauksmi

oktobris

Informatīvais seminārs par garīgās veselības veicināšanu sociālā riska grupu personām

Atkarības, to veidi, cēloņi, iespējamais risinājums un profilakse.

decembris

Interaktīvas nodarbības bērniem par veselības veicināšanas tēmām vecumā no 3 līdz 6 gadiem

Garīgās veselības nozīme un tās cieša saistība ar cilvēka vispārējās veselības stāvokli. Bērna izpratnes veidošana par harmoniju attiecībās ar sevi un līdzcilvēkiem.

septembris, oktobris, novembris

Interaktīvas nodarbības bērniem par veselības veicināšanas tēmām vecumā no 7-17 gadiem

Garīgās veselības nozīme un tās cieša saistība ar cilvēka vispārējās veselības stāvokli. Bērna izpratnes veidošana par harmoniju attiecībās ar sevi un līdzcilvēkiem.

septembris, oktobris, novembris

Informatīvi semināri vecākiem par veselības veicināšanas tēmām bērna ikdienā

Vecāku izpratnes veicināšana par bērnu garīgās veselības jautājumiem. Palīdzība vecākiem atpazīt problēmas, kas saistītas ar bērna garīgo un psihisko veselību, kā adekvāti risināt nelabvēlīgās situācijas, kurās nonācis viņu bērns.

septembris, oktobris, novembris

Peldētprasmes nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai bērniem no 1. līdz 5. klasei

 

pirmdienās un otrdienās, 9 mēnešus gadā

Veselību veicinošās nometnes bērniem

Interaktīvas nodarbības par: efektīvu konfliktu risināšanu, kā atpazīt un pieņemt savas un otra cilvēka emocijas, kā sarunāties, kā vienoties, kā veidot veiksmīgu komunikāciju; reproduktīvās veselības jautājumiem; drošību internetā.

Rīta vingrošanas, laivu izbrauciens, aktīvā tūrisma pārgājiens, sporta spēles

jūlijs, augusts

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs