insults11.maijā plkst. 12.00 Kalnienas multifunkcionālā laukumā notiks bezmaksas informatīva akcija “Svarīgākais par insultu un infarktu”.

Pasākuma laikā tiks pārrunāti šādi jautājumi.

  • Svarīgākais par insultu - kas tas ir, kā no tā izvairīties?
  • Svarīgākais par infarktu - kas tas ir, kā no tā izvairīties?
  • Veselīgi dzīvot, lai infarkta un insulta risks būtu mazāks.
  • Iespēja izmantot paškontroles ierīces.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs