vingrofGulbenes novada pašvaldība Staru sporta zālē un Galgauskas sporta zālē organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā. Nodarbības vadīs sertificēta fizioterapeite Annija Kaufmane. Inventārs ierobežotā skaitā tiks nodrošināts. Taču aicinām iespēju robežās uz nodarbību ņemt līdzi savu vingrošanas paklājiņu. Vairāk informācijas: 26632473.

vingrstar

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs