monikas galva

Neaizmirstam rūpēties par savu veselību! Aicinām pievienoties bezmaksas vingrošanas nodarbībās Druvienas un Rankas pagastā.

 Druviena Vingrosana Sept Okt

UZMANĪBU! MAINĪTA NORISES VIETA! Lielās atsaucības dēļ, norises vieta vingrošanas nodarbībām turpmāk būs Rankas kultūras namā.

Ranka Vingrosana Sept Okt IZMAINAS NORISES VIETA

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs