4483738 stretching body physical exercise women of different sports png png of body with arms stretched out 900 900 preview.pngGulbenes novada pašvaldība piedāvā bezmaksas vingrošanas nodarbības kopā ar sertificētu fizioterapeiti Anniju Kaufmani Beļavas un Lejasciema pagastā. Inventārs tiek nodrošināts.

 

 

 • Vingrošanas nodarbības Beļavas pagasta sporta zālē "Zīļuks" Ozolkalnā:
  • 17.oktobrī plkst.17.30
  • 31.oktobrī plkst.17.30
 • Vingrošanas nodarbības Beļavas tautas namā:
  • 24.oktobrī plkst.17.30
  • 7.novembrī plkst.17.30
 • Vingrošanas nodarbības Lejasciema vidusskolas sporta zālē:
  • 18.oktobrī plkst.17.30
  • 25.oktobrī plkst.17.30
  • 1.novembrī plkst.17.30
  • 8.novembrī plkst.17.30

Vairāk informācijas: 26632473.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs