4483738 stretching body physical exercise women of different sports png png of body with arms stretched out 900 900 preview.pngSākot no 14.novembra, katru ceturtdienu līdz 5.decembrim, Gulbenes novada pašvaldība Litenes sporta zālē un Stāmerienas pamatskolas zālē organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības sertificētas fizioterapeites Annijas Kaufmanes vadībā. Vairāk informācijas: 26632473. Inventārs tiks nodrošināts.

Nodarbības Litenes sporta zālē notiks plkst.17.15:

  • 14.novembrī
  • 21.novembrī
  • 28.novembrī
  • 5.decembrī

Nodarbības Stāmerienas pamatskolas zālē notiks plkst.19.00:

  • 14.novembrī
  • 21.novembrī
  • 28.novembrī
  • 5.decembrī

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs