vingrMGulbenes novada pašvaldība katru ceturtdienu no 1. oktobra līdz 19. novembrim piedāvā bez maksas apmeklēt vingrošanas nodarbības sertificētas sporta speciālistes Oniksas Balodes vadībā. Zemas intensitātes nodarbību laikā būs iespēja apgūt vingrinājumus, kas saudzīgā veidā nostiprina ķermeņa muskulatūru, mazina spriedzi un trauksmi, uzlabo garastāvokli. Norises vieta - Rīgas iela 46A, Gulbene (2.stāvs, ieeja no iekšpagalma puses).

! Aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt vingrošanas nodarbību, ja Jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī, ja Jums ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo