Vingrosanas nod Gulbenes novadaŅemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, informējam, ka no 17.oktobra līdz 6.novembrim vingrošanas nodarbības nenotiks. Sekosim līdzi aktuālajai informācijai un ziņosim par turpmākajiem nodarbību datumiem!

 

Gulbenes novada pašvaldība pilsētā un pagastos organizē bezmaksas vingrošanas nodarbības sertificēta sporta speciālista vadībā. Zemas intensitātes nodarbības laikā būs iespēja apgūt vingrinājumus, kas saudzīgā veidā nostiprina ķermeņa muskulatūru, mazina spriedzi un trauksmi, uzlabo garastāvokli. Aicinām iespēju robežās ņemt līdzi savu vingrošanas paklājiņu.

Nodarbību grafiks

Gulbene, Rīgas iela 46a (2.stāvs, ieeja no iekšpagalma puses)

  • 1.oktobris-19.novembris (katru ceturtdienu) plkst.17.15

Stāmerienas pagasts, Stāmerienas tautas nams

  • 3.oktobris, 17.oktobris, 24.oktobris, 7.novembris plkst.18.00

Litenes pagasts, Litenes sporta zāle

  • 4.-25.oktobris (svētdienās) plkst. 13:00.

Stradu pagasts, Stāķu sporta namā

  • 11.oktobris-1.novembris (svētdienās) plkst. 11:30

Līgo pagasts, Līgo kultūras namā

  • 8.-29.novembris (svētdienās) plkst. 11:00

Jaungulbenes pagasts, Jaungulbenes sporta zālē

  • 8.-29.novembris (svētdienās) plkst. 12:30

Lizuma pagasts, Lizuma sporta zālē

  • 14.novembris-5.decembris (sestdienās) plkst. 18:00

Galgauskas pagasts, Galgauskas sporta zālē

  • 24.oktobris, 7.novembris, 21.novembris, 5.decembris plkst. 11:30

Tirzas pagasts, Tirzas sporta zālē

  • 24.oktobris, 7.novembris, 21.novembris, 5.decembris plkst. 13:00

Nodarbību grafiks regulāri tiks papildināts!

! Aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt vingrošanas nodarbību, ja Jums ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī, ja Jums ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo