Peldesana Nov ATCELTS

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, peldēšanas nodarbības senioriem un personām ar invaliditāti tiek atceltas. Pašvaldība centīsies rast iespēju un atceltās nodarbības nodrošināt 2021.gada ietvaros. Savukārt plānotā 16. decembra peldēšanas nodarbība šobrīd ir spēkā. Aicinām sekot līdzi epidemioloģiskajai situācijai un jaunākajai informācijai par nodarbību norisi.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo