Vingrosanas nod ATTALINATI mŅemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, bezmaksas vingrošanas nodarbības Gulbenes novada iedzīvotājiem turpmāk tiks nodrošinātas attālināti. Sākot no 15. novembra katru svētdienu plkst. 12:00 un katru trešdienu plkst. 18:15 sociālā medija Facebook.com grupā "Oniksas veselības vingrošanas grupa".

Lai saņemtu piekļuvi grupai un varētu sekot līdzi visām vingrošanas nodarbībām, izmantojot Facebook messenger, sūti savu vārdu, uzvārdu un tekstu “vēlos piedalīties” privātā ziņā Oniksai Balodei Neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazinieties ar nodarbību vadītāju, rakstot vai zvanot (tālr. 26470151).

Attālinātas nodarbības tiks nodrošinātas, kamēr ir spēkā valstī noteiktie ierobežojumi attiecībā uz sporta nodarbību organizēšanu klātienē.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo

 

Gulbenes novada pašvaldība