Peldesana Dec atcelta

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 2021. gada 11. janvārim Covid-19 izplatības ierobežošanai, decembrī plānotā peldēšanas nodarbība senioriem un personām ar invaliditāti tiek atcelta. Pašvaldība centīsies rast iespēju un visas šogad atceltās peldēšanas nodarbības nodrošināt nākamā gada ietvaros.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo

Gulbenes novada pašvaldība