Vingrosanas nod 2021Arī 2021. gadā katru svētdienu plkst. 12:00 un katru trešdienu plkst. 18:00 facebook grupā "Oniksas veselības vingrošanas grupa" turpinām nodrošināt Gulbenes novada iedzīvotājiem attālinātas vingrošanas nodarbības.

Lai saņemtu piekļuvi grupai un varētu sekot līdzi visām vingrošanas nodarbībām, sūti savu vārdu, uzvārdu un tekstu ‘vēlos piedalīties’ messenger vietnē Oniksai Balodei, neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazinieties ar nodarbību vadītāju rakstot vai zvanot (tālr. 26470151).

! Attālinātas nodarbības tiks nodrošinātas, kamēr ir spēkā valstī noteiktie ierobežojumi attiecībā uz sporta nodarbību organizēšanu klātienē.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 logo ESF mazs