Vingrosanas nod 2021Nodarbības notiks katru svētdienu plkst. 12:00 un katru trešdienu plkst. 18:00 Facebook.com grupā "Oniksas veselības vingrošanas grupa". Lai saņemtu piekļuvi grupai un varētu sekot līdzi visām vingrošanas nodarbībām, sūti savu vārdu, uzvārdu un tekstu “vēlos piedalīties”, izmantojot Facebook.com messenger, Oniksai Balodei. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazinieties ar nodarbību vadītāju rakstot vai zvanot (tālr. 26470151).

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs