Laika posmā no 2020. gada 1.oktobra līdz 2021. gada 6.jūnijam Gulbenes novada iedzīvotājiem bija iespēja katru trešdienu un svētdienu piedalīties bezmaksas attālinātajās vingrošanas nodarbībās, veicot dažādus locītavu un muskuļu stiepšanās vingrinājumus, vingrojumu programmu līdzsvara un koordinācijas uzlabošanai, kā arī ķermeņa muskulatūras nostiprināšanai. Šajā laika posmā tika īstenotas 60 nodarbības sertificētas sporta speciālistes Oniksas Balodes vadībā.

Iedzīvotājiem atkal būs iespēja piedalīties bezmaksas vingrošanas nodarbībās, kā arī citās veselības veicinošās aktivitātēs jau š.g. rudenī. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai!

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo

Gulbenes novada pašvaldība