vingrGulbenes novada pašvaldība sākot no 8. septembra katru trešdienu plkst.18.30 un svētdienu  plkst.12.00 piedāvā bez maksas attālinātās vingrošanas nodarbības sertificētas sporta speciālistes Oniksas Balodes vadībā. Zemas intensitātes nodarbību laikā būs iespēja apgūt vingrinājumus, kas saudzīgā veidā nostiprina ķermeņa muskulatūru, mazina spriedzi un trauksmi, uzlabo garastāvokli.

Lai trenere varētu sekot līdzi dalībnieku vingrojumu izpildei un nodrošinātu atgriezenisko saiti, nodarbību norises vieta platformā “Cisco Webex”. Pieslēgties nodarbībai būs iespējams saitē https://gulbene.webex.com/meet/db96

Pirms tam platformai “Cisco Webex” ir jābūt lejupielādētai jūsu ierīcē.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazinieties ar nodarbību vadītāju Oniksu Balodi rakstot vai zvanot (tālr. 26470151).

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja