priekulu baseinsGulbenes novada pašvaldība organizē bezmaksas peldēšanas nodarbības Priekuļu peldbaseinā. Pieteikšanās senioriem un personām ar invaliditāti, zvanot Līgai Naglei – t.29109505. Vietu skaits ierobežots.

Izbraukšana uz Priekuļiem tiks organizēta no Gulbenes kultūras centra iekšpagalma plkst. 12:00.

Baseina apmeklējuma un transporta izdevumus segs Gulbenes novada pašvaldība no projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” līdzekļiem.

Peldbaseina sniegtos pakalpojumus var izmantot sekojošas personas:

  • kurām ir derīgs Covid -19 vakcinācijas sertifikāts;
  • kurām ir derīgs Covid -19 pārslimošanas sertifikāts.

Nodarbību grafiks:

  • 22.09.
  • 30.09.
  • 20.10.
  • 28.10.
  • 17.11.
  • 25.11.
  • 08.12.
  • 16.12.

Nodarbību laiks: plkst.14.00-15.00.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja