7.septembrī tika aizvadītas pirmās Gulbenes novada pašvaldības organizētās pļavu golfa nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai bērniem no 1. līdz 3. klasei.

Bērniem pļavu golfa nodarbības attīsta loģiskās, koncentrēšanās un stratēģiskās spējas, kā arī trenē ķermeņa līdzsvaru, spēku un izturību, būtiski, ka nodarbības sniedz iespēju kvalitatīvi pavadīt laiku svaigā gaisā, apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. Pļavu golfa nodarbībās iegūtās zināšanas un prasmes skolēni varēs izmantot arī turpmāk gan mini golfa nodarbībās, gan iekštelpu golfa nodarbībās, kā arī jebkurās citās fiziskās aktivitātēs.

Gulbenes novada vidusskolas 1.n klases audzinātāja Iveta Dzene par nodarbību saka: “Kurš gan varēja iedomāties, ka šīs mazās, koši dzeltenās bumbiņas nebūs tik viegli ieripināt bedrītē! Centāmies ļoti. Dažiem arī izdevās!”

Nodarbības tiek īstenotas pļavu golfa laukumā “Siltie” Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, sertificēta sporta speciālista sporta veidā “golfs” Ingara Matisona vadībā.

Nodarbības plānots īstenot katru otrdienu laika posmā no 2021. gada septembra līdz 2021. gada oktobrim (ieskaitot).

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja