Vingrosanas nod 2021 sept 2 mDiemžēl 13.oktobrī tehnisku iemeslu dēļ attālinātā vingrošanas nodarbība nenotika. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Tehniskās nepilnības ir novērstas un bezmaksas vingrošanas nodarbības tiks īstenotas ierastajās dienās un laikos, t.i., katru trešdienu plkst.18.30 un svētdienu plkst.12.00 sertificētas sporta speciālistes Oniksas Balodes vadībā. Nākamā bezmaksas nodarbība jau svētdien, 17.oktobrī,  plkst. 12.00. Pieslēdzies vingrošanas nodarbībai šeit: https://gulbene.webex.com/meet/db96

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazinieties ar nodarbību vadītāju Oniksu Balodi rakstot vai zvanot (tālr. 26470151).

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo

Gulbenes novada pašvaldība