Publicitate Senioru peldesana Atcelta nod

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, 28.oktobra peldēšanas nodarbība senioriem un personām ar invaliditāti tiek atcelta. Savukārt plānotās nodarbības no 17.novembra līdz 16. decembrim šobrīd ir spēkā. Aicinām sekot līdzi epidemioloģiskajai situācijai un jaunākajai informācijai par nodarbību norisi.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

ERAF nap