peldesanaGulbenes novada pašvaldība no 17.novembra atsāk bezmaksas peldēšanas nodarbību organizēšanu Priekuļu peldbaseinā. Pieteikšanās nodarbībām senioriem un personām ar invaliditāti, zvanot Līgai Naglei, t.29109505. Vietu skaits ierobežots. Izbraukšana uz Priekuļiem tiks organizēta no Gulbenes kultūras centra iekšpagalma plkst. 12:00.

Nodarbību grafiks:

  • 17.novembris
  • 25.novembris
  • 8.decembris
  • 16.decembris

Nodarbību laiks: plkst.14:00-15:00.

Baseina apmeklējuma un transporta izdevumus segs Gulbenes novada pašvaldība no projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” līdzekļiem.

Peldbaseina sniegtos pakalpojumus var izmantot personas, kurām ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

projekta logo

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja