Foto Peldesana2022. gada 7.martā tiks atsākta peldēšanas nodarbību organizēšana fizisko aktivitāšu veicināšanai bērniem no 1. līdz 5. klasei.

Nodarbības tiks īstenotas Balvu sporta skolas peldbaseinā katru pirmdienu un otrdienu laika posmā no 2022. gada marta līdz 2022. gada maijam (ieskaitot).

Bērniem peldēšanas nodarbības harmoniski attīsta organismu, stiprina muskuļu masu, nomierinoši ietekmē nervu sistēmu, kā arī labi attīsta un nostiprina elpošanas sistēmu un uzlabo imūnsistēmu. Peldēšana bērniem ir pats efektīgākais fizisko aktivitāšu veids, jo nodarbina visas muskuļu grupas, kā arī tā disciplinē, vairo bērna pārliecību par sevi.

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs