Vingrosana Lieldienās, 17. aprīlī attālinātā vingrošanas nodarbība nenotiks.

Pēdējās vingrošanas nodarbības, kas tiek īstenotas katru trešdienu plkst.18.30 un svētdienu plkst.12.00 sertificētas sporta speciālistes Oniksas Balodes vadībā, turpināsies vēl līdz 24.aprīlim (ieskaitot).

Nākamā bezmaksas nodarbība jau trešdien, 20.aprīlī, plkst. 18.30.
Pieslēdzies vingrošanas nodarbībai šeit: https://gulbene.webex.com/meet/db96

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā sazinieties ar nodarbību vadītāju Oniksu Balodi
rakstot vai zvanot (tālr. 26470151).

Vingrosana 2021 turpinass

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/004) norisinās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

logo ESF mazs