log esf

Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko realizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).

Projekta ietvaros interesentiem tiks piedāvāta profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve, karjeras konsultanta pakalpojumi, ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana un citas iespējas.

Kā informē VIAA, projektā iesaistījušies vairāk nekā 50 novadi un pilsētas. Plānots, ka jau tuvākajā laikā strādājošie iedzīvotāji pirmajām mācībām varēs reģistrēties kādā no četrām šobrīd darba tirgū pieprasītām nozarēm: elektroniskās un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; būvniecība; kokrūpniecība; metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

Jana Igaviņa,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste