Jūlijā notika “Izaicinājuma dienas” bērniem vecuma posmā no 11 līdz 14 gadiem. Katru dienu bērni iesaistījās dažādos izaicinājuma uzdevumos, izaicināja viens otru un pat organizatorus. Piecu dienu laikā tika piedzīvota laivošana pa Pededzes upi un krastu tīrīšana, pārgājiens apkārt Stāmerienas ezeram un Stāmerienas pils mini orientēšanās, meistarklases no “Rubenis WoodWork”, sportiskas aktivitātes, bumbols, piepūšamās atrakcijas un neformālās izglītības metodes, lai vairāk iepazītu sevi, apkārtējos un saliedētos. Tās  bija 5 neaizmirstamas ar piedzīvojumiem bagātākās dienas, ko dalībnieki pozitīvi novērtēja un vēlējās turpinājumu arī nākamgad.

Paldies visām iesaistītajām personām un iestādēm!

Aktivitātes organizēja biedrība “1st Place” projekta "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (Nr.8.3.4.0/16/I/001) jaunatnes iniciatīvu konkursa ietvaros.

Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0./16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

ans logo

Jānis Stībelis,
biedrība “1st Place”