Jau vidusposmā ir Gulbenes novada pašvaldības īstenotais starptautiskais projekts “Drop’ In”, kura būtība ir apkopot un izmantot praksē dažādas neformālās izglītības metodes un rīkus skolotājiem darbā ar skolēniem, lai mazinātu riskus priekšlaicīgai mācību pamešanai. Apkopotās metodes ir balstītas uz pedagogu noteiktajām vajadzību tēmām un uz visu projekta partnervalstu iesaistīto neformālās izglītības treneru/ekspertu pieredzi un zināšanām.

drop

Pēc metožu apkopojuma, tās tiek piedāvātas skolotājiem izmantošanai un testēšanai, lai izprastu, kā šie rīki strādā realitātē darbā ar skolēniem. Tālab marta sākumā noslēdzās mācības skolotājiem, kuru laikā pedagogi apguva neformālās izglītības metožu izmantošanu mācību procesā. Ceram, ka mēs visi būsim atbildīgi un Covid-19 krīze “neievilksies” garumā, līdz ar to Tirzas pamatskolas un Lejasciema vidusskolas skolotāji jaunās metodes praksē varēs pielietot vēl šajā mācību gadā.

drop1

drop2

Metožu pielietošana mācību procesā veicinās skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšanu, aktīvu līdzdalību, sevis un savu interešu un spēju apzināšanos.

Plānots, ka augustā tiks organizētas praktiskas mācības Gulbenes novada skolotājiem par neformālās izglītības metožu integrēšanu formālajā izglītībā.

drop3

Projekts “DROP’IN” (NR.2018-1-FR01-KA201-047884) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erasmusdrop in logo

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste