2020.gada 21.-22. oktobrī notika projekta “Drop in” rezultātu izplatīšanas aktivitāte-mācības, kuru laikā Gulbenes pašvaldības pedagogi ieguva zināšanas par to, kā, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes, var samazināt to skolēnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības, padarīt viņus motivētākus un lielākus savas skolas un vietas patriotus.

IMG 9256

Aktivitātes norisinājās gleznainā Gulbenes novada vietā – viesu namā “Mīlmaņi”. Lai arī laikapstākļi dalībniekus nelutināja, tomēr viesu nama saimnieces siltā tēja palīdzēja sasildīties un straujiem soļiem apgūt vielu.

IMG 9271

Šajās divās dienās skolotāji apguva dažādas metodes, kuras jau ir izmēģinātas un pārbaudītas gan dažādās skolās, gan projekta “Drop In” partnervalstīs. Mācības vadīja Anita Birzniece, kura ikdienā strādā ar dažādu neformālu metožu ieviešanu un izmantošanu gan skolu vidē, gan citur. Anita šo izaicinājumu palīdzēja realizēt dzīvē. Kāpēc tas ir izaicinājums? Pirmkārt, šobrīd pasaulē notiekošais un ar to saistītās negācijas. Otrkārt, rudens bija atnesis vēsu laiku, kas salīgākiem mācību dalībniekiem sagādāja diskomfortu. Līdz ar to tikai stiprākie pedagogi izmantoja šo iespēju mācīties. Šīs aktivitātes bija paredzētas izturīgākajiem, jo projekta prezentācija un metožu izmēģināšanas ātrums bija ļoti liels, tika apgūtas un iemācītas vairāk nekā 20 dažādas metodes.

IMG 9273

Ko skolotāji domā par šīm divu dienu aktivitātēm?

  • Ļaut kāpt ārā no rāmjiem, teikt, domāt, darīt vienalga, ko par to saka citi. “Nē” zīmogiem!
  • Ir! Idejas ir! Klasei, pasākumiem kaut pietiktu spēka un enerģijas.
  • Tu to gribi? Ko tu par to domā? Iesaistīšanās (cik es to gribu (bērns), cik man to liek citi).
  • Pārsteidz lifta runa, kā ātri un vienkārši apgūt vielu.
  • Trenējos izteikties pēc “Lifta runas” metodes. Izcila sabiedrība, lai iekļautos, būtu tolerantai, baudītu kopā būšanas prieku. Paldies!
  • Paldies par idejām, vadītāju, vietu, emocijām. Paldies arī visiem kolēģiem!
  • Vieta, aktīva darbošanās, dažāda uzmanības pievēršana, dažādi grupu sadalīšanas veidi, vakara izklaides.
  • Man kā skolas vienīgajam pārstāvim būs grūti nodot šo informāciju tālāk. Vajadzētu skolas kolektīvam to kopā izjust, saprast, aizdomāties!
  • Vai man būs laiks? Vai varēšu atrast katalogā vai pratīšu integrēt mācību procesā, lai tas būt ieguvums visiem?

IMG 9277

Pedagogi devās uz savām darba vietām apmierināti un ieguvuši daudz zināšanas. Nozīmīgākie secinājumi, ko var izdarīt organizatori – šāda tipa aktivitātes-mācības ir jāorganizē katrai skolai atsevišķi, lai vienas skolas pedagogiem būtu iespēja uzzināt par jaunām metodēm.

Projekts “DROP’IN” (NR.2018-1-FR01-KA201-047884) tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

erasmusdrop in logonovads

Lauris Šķenders,
Izglītības pārvaldes projektu vadītājs