Maija sākumā Mešelenā Beļģijā tikās projekta “POP UP Europe” partneri no Portugāles, Itālijas, Latvijas un Beļģijas, lai piedalītos trīs dienu aktivitātēs ar kulmināciju Eiropas Savienības svinībās 9.maijā. Gulbenes pašvaldība ir šī projekta partneris un augustā, kad norisināsies Jauniešu diena, Gulbenē tiks uzņemti projekta ārzemju partneri.

Pop up stratēģiskā partnerība atbalsta iesaistīto organizāciju darbinieku ideju apmaiņu, zināšanas un praksi, lai attīstītu sadarbību par to, kā vietējā līmenī palielināt informētību par Eiropas integrāciju un sasniegumiem un par to, kā veicināt Eiropas pilsonisko piederību.

Beļģijas uzņēmējorganizācija bija Europe Direct nodaļa Antverpenes pašvaldībā. Jāteic, ka Antverpene ir viena liela Latvija ar 2 miljoniem iedzīvotāju. Beļģijā Europe Direct punkts iesaistās skolu mācību procesā ar lekcijām un aktīvu līdzdalību, kas ļauj skolēniem izzināt Eiropas lietas, ES valstu parlamenta funkcijas un piedalīties lomu spēlē. Pirmās dienas vakara noslēgumā bija iespēja piedalīties konferencē – diskusijā par klimatu, tā izmaiņām un ietekmi uz Eiropas un pasaules nākotni.

Nākamajā dienā pilsētiņā Male tikāmies ar pašvaldības pārstāvjiem, kuri dalījās pieredzē ar dažādām sabiedrības saliedēšanas aktivitātēm. Piemēram, Eiropas dienā vietējie iedzīvotāji varēja baudīt kopīgās pusdienās, kā arī bibliotēkā izvietotajā izstādē interaktīvi pārbaudīt zināšanās par dažādām ES tēmām.

Mūsuprāt, vislielākās emocijas no šī brauciena saistās ar Eiropas dienas akciju 9.maijā, kad projekta partneriem bija iespēja būt daļiņai no svētku programmas. Kopīgi ar Mešelenas skolēniem notika pulcēšanās centrālajā laukumā, kur tika izklāts iespaidīga izmēra ES karogs. Šī aktivitāte ikviena dalībnieka sajūtās pastiprināja piederību Eiropai un vienlīdzību starp Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Svētkus paspilgtināja baznīcas zvani, ar kuriem tika skandēta Eiropas Savienības himna.

Vakara noslēguma ceremonijā visus klātesošos uzrunāja Mešelenas pilsētas mērs, kā arī Hermans Ahils Van Rompejs - pašreizējais Eiropadomes priekšsēdētājs, atgādinot, cik būtiski ir rūpēties par Eiropas Savienības dalībvalstu kopīgu mērķu sasniegšanu, pastiprinot sava reģiona nozīmīgumu pasaulē notiekošo procesu kontekstā.

Ko esam ieguvuši no brauciena? Noteikti jaunas idejas, pozitīvo pieredzi par to, cik nozīmīgi ir iedziļināties rīkoto aktivitāšu detaļās un būt tuvāk iedzīvotājiem savās aktivitātēs ne tikai ar lieliem un grandioziem pasākumiem, bet arī ar ikdienas darbu. Lai top jaunas, veiksmīgas rīcības arī mūsu pašvaldībā!

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co fund erasmus

Lana, Liene, Ilvita, Kristīne