ES karogsEiropas Parlaments ir pārliecināts, ka Eiropas nākotne sākas pilsētās un iedzīvotāju vidū. Taču, kā motivēt cilvēkus kļūt par aktīviem vietējiem un Eiropas pilsoņiem? To vislabāk spēj izdarīt vietējās pašvaldības, īstenojot pasākumus, projektus un izpratnes veidošanas kampaņas par Eiropas Savienības tēmām. Lai apmainītos ar pieredzi un dalītos labajā praksē, ko pieņēmušas un ieviesušas pašvaldības citur Eiropā, 15.-17.augustā Gulbenes novadā viesosies pārstāvji no pašvaldībām Itālijā, Portugālē un Beļģijā.

Šo dienu laikā plānots iepazīties ar Gulbenes novada pašvaldības darbu kopumā un sīkāk ar realizētajiem projektiem Eiropas Savienības fondu un programmu ietvaros. Tiks apmeklēts Gulbenes novada jauniešu centrs “Bāze”, kas uzņem Eiropas brīvprātīgos un realizē dažādus jauniešu apmaiņas projektus. Savukārt Gulbenes novada bibliotēkas Europe Direct centrā plānots dalīties ar idejām Eiropas dienas aktivitāšu organizēšanā, Eiropas Savienības informācijas izplatīšanā un globālās izglītības jautājumos. Gulbenes novada valsts ģimnāzija dalīsies stāstā par “Euroweek” - skolu sadarbības tīklu, kurā piedalās viena skola no katras Eiropas Savienības valsts.

Vizītes laikā jāizceļ divi īpašie datumi – 15. un 17.augusts, kuros tiks organizētas aktivitātes ar Beļģijas, Itālijas un Portugāles pašvaldību pārstāvju dalību.

15.augustā Gulbenes novada bibliotēka organizē velo izbraucienu “Minies kopā ar bibliotekāru!“ ar šādiem pieturas punktiem: Gulbenes novada bibliotēka–Bānīša koka vagons–Eiropas dārzs-Šķieneru pietura-Dabas viesistaba Stāķu parkā–Kapukalns–“Latgran” granulu ražotne-Gulbenes novada bibliotēka. Nesteidzoties kopā veiksim ~17 km. Pulcēšanās plkst.18.00 pie Gulbenes novada bibliotēkas. Lūgums iepriekš informēt par savu dalību pasākumā, jo Stāķu parkā tiek plānota tējas pauze (tel. 29279773, e-pasts: ).

17.augustā Gulbenes novada jauniešu dienas ietvaros Vecgulbenes muižas parkā no plkst.11.00 tiks organizētas aktivitātes jauniešiem: interaktīvā loterija “Pastkarte no Eiropas”, valstu kontūru atpazīšanas spēle “Vai Tu pazīsti Eiropu”, OR kodu spēle “Orientēšanās Eiropas labirintos”.

Eiropas Savienības programmas EARSMUS+ ietvaros Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar pašvaldībām no Itālijas (vadošais partneris), Beļģijas un Portugāles sagatavoja un iesniedza stratēģiskās partnerības projektu pieaugušo izglītības labās prakses sektorā. Projekts “POP UP EUROPE – Delivering Europe to its Citizens” (“Eiropa, Parādies! - Eiropas Pilsoņiem”) atspoguļo Eiropas Savienības devīzi "Vienoti daudzveidībā". Laika gaitā vietējās un reģionālās pašvaldības ir pierādījušas un turpina pierādīt, ka, sadarbojoties, strādājot kopā un apmainoties ar labāko praksi, vietējie un reģionālie līderi labāk spēj risināt Eiropas integrācijas problēmas un sagatavot ceļu uz labāku nākotni Eiropā. Projekta mērķis ir apmainīties ar pieredzi un dalīties labākajā praksē. Tā aktivitātes ir īstermiņa studiju vizītes (katrā pašvaldībā pa vienai) veidā, kurās piedalās pašvaldību administrācijas vai pašvaldības iestāžu darbinieki. Tā ir "neformāla apmācība" un "apmācība darba vietā", kas ir labākā mācību metode pieaugušo izglītībā.

Līdz šim studiju vizītēs no Gulbenes novada ir devušies kultūras, jaunatnes un bibliotēkas darbinieki – speciālisti, kuri ikdienā ir saistīti ar dažādu pasākumu un projektu realizāciju, kas skar Eiropas Savienības tēmas.

Visas aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Savienības programmas EARSMUS+ resursiem.

Vairāk par projektu lasi šeit.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co fund erasmus

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste