Trīs dienas pieci Portugāles, Itālijas un Beļģijas pašvaldību pārstāvji pētīja, uzklausīja, iepazinās ar Gulbenes novada pieredzi Eiropas Savienības jautājumos. Eiropas Gulbenē ir daudz – infrastruktūras un cilvēkresursu projekti, Eiropas brīvprātīgie, jauniešu un senioru apmaiņas, aktivitātes izglītības jomā, Eiropas Savienības informācijas izplatīšanas punkts.

“Galvenais mērķis bija apmainīties ar pieredzi un dalīties labākajā praksē, ko ir ieviesušas pašvaldības citur Eiropā. Guvām idejas atsevišķu aktivitāšu organizēšanā un iespējamo projektu realizācijā. Tāpat kolēģiem pastāstījām, ko darām mēs Eiropas Savienības kontekstā. Interesants ir Beļģijas piemērs, kur skolās ir atsevišķs mācību priekšmets par Eiropas Savienību – skolēniem skaidro Eiropas Savienības ideju, stāsta par Eiropas Komisijas un Eiropas parlamenta darbu utt. Kopumā partneri bija apmierināti ar redzēto un pārsteigti par mūsu dabu – apkārt ir zaļš, tīrs, sakopts,” stāsta Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas projektu vadītājs Lauris Šķenders.

15.augustā ārvalstu partneri kopā ar Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjiem devās velo braucienā, kura laikā tika apskatīti objekti, kas skar Eiropas Savienību: Gulbenes novada bibliotēka–Bānīša koka vagons–Eiropas dārzs-Šķieneru pietura-Dabas viesistaba Stāķu parkā–“Latgran” granulu ražotne. Savukārt 17.augustā, kad norisinājās Gulbenes novada jauniešu diena, Vecgulbenes muižas parkā ikvienam interesentam bija iespēja izspēlēt spēles saistībā ar Eiropas Savienību.

Pieredzes apmaiņas vizīte norisinājās no 2019.gada 15. līdz 18.augustam. Šī bija jau otrā tikšanās. Pirmā notika maijā Beļģijā. 2020.gadā plānotas vēl divas studiju vizītes – viena Portugālē, bet otra – Itālijā.

Aktivitātes organizētas Eiropas Savienības programmas “EARSMUS+” projekta “POP UP EUROPE – Delivering Europe to its Citizens” (“Eiropa, Parādies! - Eiropas Pilsoņiem”) ietvaros.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co fund erasmus

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste