popupGulbenes novada Izglītības pārvaldes, Gulbenes novada jauniešu centra "Bāze" un Gulbenes novada bibliotēkas pārstāvji no 20. līdz 22. jūlijam piedalījās projekta  "POP UP Europe – Delivering Europe to it’s citizens" personāla pieredzes apmaiņas aktivitātēs Silvi pašvaldībā Itālijā. Vizītes laikā satikās projekta partneri no 4 dalībvalstīm: Latvijas, Itālijas, Portugāles un Beļģijas.

Visiem projekta dalībniekiem bija iespēja praktiski darboties aktivitātes “Laimes rats” organizēšanas laikā Silvi pilsētas iedzīvotājiem, uzdodot jautājumus par Eiropas Savienības tematiku, kā arī izmēģināt spēkus 30 km velobraucienā, izzinot lokālās nozīmes objektus Eiropas Savienības kontekstā.

WhatsApp Image 2021 07 29 at 13.12.37

Dalībnieki Silvi pašvaldībā piedalījās arī prāta vētrā un pieredzes apmaiņā, strādājot pie projekta gala produkta “Labākās prakses receptes” radīšanas, kas būs pieejams ikvienam interesentam digitālā vidē, un iepazīstinās ar katras projekta partnera dalībvalsts veiksmīgākajām praktiskās pieredzes aktivitātēm, popularizējot Eiropas Savienības vērtības. Labās prakses vizuālajam atspoguļojumam tiks izmantota aplikācija Canva.

Projekta "POP UP Europe" ietvaros ir sagatavota informācija materiālam "Labākās prakses receptes" par trīs Gulbenes novada labās prakses aktivitātēm, kurās tiek stāstīts par Eiropas Savienības integrāciju un sasniegumiem, kā arī veicināta Eiropas pilsoniskā piederība:

  • QR kodu spēle "Grāmatas runā ar Tevi" - dod iespēju iepazīt Eiropas autoru grāmatas;
  • velobrauciens, kura ietvaros vietējā apkārtnē var iepazīties ar objektiem, kas tapuši ar Eiropas Savienības finansējuma un programmu atbalstu;
  • Pop-up informatīvā telts – ar spēlēm, akcijām, viktorīnām par Eiropas savienības tēmu. 

Aktivitātes rīkoja Gulbenes novada pašvaldība, Gulbenes novada bibliotēkas Europe Direct centrs un jauniešu centrs "Bāze".

WhatsApp Image 2021 07 29 at 13.14.07

Aktivitātes organizētas Eiropas Savienības programmas “EARSMUS+” projekta “POP UP EUROPE – Delivering Europe to its Citizens” (“Eiropa, Parādies! - Eiropas Pilsoņiem”) ietvaros (Nr. 2018-1-IT-KA204-048529).

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co fund erasmus

Jolanta Zirne,
Gulbenes novada izglītības pārvaldes karjeras konsultante