Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies projekta "POP UP EUROPE Delivering Europe to its citizens" īstenošanā. Tā mērķis ir apmainīties ar pieredzi un dalīties labajā praksē, ko pieņēmušas un ieviesušas pašvaldības citās Eiropas Savienības valstīs par Eiropas Savienības integrāciju un sasniegumiem, kā arī veicināt pilsonisko piederību Eiropai. Projekta ietvaros ir tapis šis video.

Aktivitātes organizētas Eiropas Savienības programmas “EARSMUS+” projekta “POP UP EUROPE – Delivering Europe to its Citizens” (“Eiropa, Parādies! - Eiropas Pilsoņiem”) ietvaros (Nr. 2018-1-IT-KA204-048529).

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co fund erasmus