Erasmus+ projekta ’’Pop Up Europe’’ ietvaros septembra sākumā Portugāles mazpilsētu Vila Nova de Cerveira apmeklēja trīs Gulbenes novada pašvaldības darbinieces, pārstāvot kultūras un izglītības jomas.

Cerveira ir pilsēta Portugāles-Spānijas robežupes Minho krastā. Otrā krastā - Spānijas pilsēta Tomino. Projektu vadītāja vietējā pašvaldībā informēja par veiksmīgajām sadarbības formām starp abām pilsētām, kuras savieno tilts. Tika uzsvērts, ka svarīgu lomu abas pašvaldības piešķir savai vizuālajai identitātei sociālajos tīklos un masu medijos. Tā atspoguļo abu pilsētu sadarbību un vienotību, iekļaujot sevī svarīgāko, kas abām kopīgs - Draudzības tiltu.  Interesanti bija uzklausīt, kā pievienošanās Eiropas Savienībai abām šīm pilsētām pavēra jaunus attīstība un izaugsmes ceļus. Iedzīvotāji brīvi pārvietojas pāri upei no Portugāles uz Spāniju vai otrādi, darba vai privātās darīšanās, ne reti izvēloties arī skolu saviem bērniem otrpus krasta. Kopā ar pašvaldības darbiniekiem un vadītāju runājām arī par līdzībām un atšķirībām saistībā ar mūsu Latvijas - Igaunijas eiropilsētu Valku-Valgu.

Tikšanās laikā atbildīgie darbinieki prezentēja ikgadējā Mākslas festivāla rezultātus un norises specifiku. Jāpiebilst, ka katrā festivālā pilsēta tiek pie paliekoša vides objekta vai lielformāta mākslas darba, kas Cerveirai piešķir mākslas pilsētas titulu. Tās ielas izrotātas ar tamborētiem karodziņiem, īpaši pielāgotos skatlogos varēja vērot viduslaiku tērpā ietērptus manekenus, kas liecina par kādu vēsturiski nozīmīgu notikumu pilsētai un katrā pilsētas nostūrī novietots kāds no vides objektiem.

Tikšanās mērķis  partneriem no Latvijas, Itālijas, Portugāles  un Beļģijas bija dalīties pieredzē un metodēs, ko ieviesušas vietējās pašvaldības institūcijas, lai iedzīvotājus efektīvāk iepazīstinātu ar procesiem, kas notiek Eiropas Savienībā un ieguvumiem, ko sniedz ikvienas valsts dalība tajā. Kopā tika izveidota arī e-grāmata, kurā apkopota katras valsts pieredze un aktivitāšu apraksti Eiropas popularizēšanā vietējās  kopienās un, kura būs pieejama turpmākai izmantošanai izglītības iestādēs un  bibliotēkās.

Vizītes laikā tika iepazīta arī vietējās pašvaldības darba specifika kultūras, izglītības un sporta nozarēs, gūstot pieredzi dažādu sadarbības metožu pielietošanā kopienu saliedēšanai dažādās pašvaldībās. Piedaloties visiem partneriem, tika organizēts pasākums senioriem un bērniem, kura laikā ikviens varēja piedalīties sportiskās vai izzinošās aktivitātēs. Katrs varēja iegūt kādu balviņu, ja pareizi atbildēja uz jautājumu par Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm. Savu darbību prezentēja arī Europe Direct reģionālais pārstāvis, kurš dalījās ar idejām un demonstrēja dažādas metodes, kuras var pielietot darbā ar dažāda vecumposma iedzīvotājiem.

Apmeklējām arī Aquamuseum, kura vadītājs informēja par Minho upes apsaimniekošanas vēsturi, zivju sugām un to izķeršanas specifiku, kā arī par daudziem projektiem, kas realizēti upes popularizēšanai un apsaimniekošanai. Muzejs regulāri nodrošina arī nodarbības bērniem.

Viesojoties Portugāles Vila Nova de Cerveira pašvaldībā, saskatījām līdzības gan ar mūsu valsti, gan Gulbenes novada pašvaldību, iespējams, tādēļ sarunas ar Cerveiras pašvaldībā strādājošajiem raisījās viegli, bija saistošas un noderīgas. Abās pašvaldībās  iedzīvotāju skaits ir mazāks par 10 000.

Aktivitātes organizētas Eiropas Savienības programmas “EARSMUS+” projekta “POP UP EUROPE – Delivering Europe to its Citizens” (“Eiropa, Parādies! - Eiropas Pilsoņiem”) ietvaros (Nr. 2018-1-IT-KA204-048529).

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co fund erasmus

Kristīne, Ilvita un Dace,
projekta dalībnieces