Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar Gulbenes novada bibliotēku ir iesaistījusies starptautiskā projektā “Mana kopiena 2020” ("My Community 2020"), ko vienlaicīgi realizē septiņu Eiropas Savienības valstu organizācijas: Dacorum Council for Voluntary Service LDT, Lielbritānija, Magenta Consultoria Projects SL, Spānija, Pistes-Solidaires, Francija, Gulbenes novada pašvaldība, Latvija, CATRO Bulgaria, Bulgārija, Exchange House Ireland, Īrija un EURO-NET, Itālija.

Šā projekta mērķis ir attīstīt digitālās prasmes tiem cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ tās līdz šim nav apguvuši. Lai mācīšanās būtu interesanta un izzinoša, projekts piedāvās prasmes apgūt caur kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanas skatupunktu.

Jau šā gada nogalē novada iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja iesaistīties projektā, lai apgūtu digitālās prasmes, video stāstu veidošanas iemaņas, intervēšanas tehnikas.

Projekta numurs: 2018-1-UK01-KA204-048000. Finansējums Gulbenes novada pašvaldības dalībai projektā: kopējās izmaksas – EUR 22 505,00, ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansējums – EUR 22 505,00, pašvaldības priekšfinansējums (20 % no ERASMUS+ finansējuma) – EUR 4 501,00.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

ES un kopejais

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste