Pirma nodarbiba 76.februārī uz pirmo nodarbību projekta “My Community 2020” (“Mana Kopiena 2020”) ietvaros Gulbenes bibliotēkā pulcējās piecpadsmit dalībnieki, lai uzsāktu mācības “Iepazīsti novada kultūrvēsturi: klausies, stāsti un radi stāstus”.

“Esam gandarīti par lielo atsaucību un iedzīvotāju interesi mācīties jaunas lietas, piemēram, kā

izstāstīt stāstu sociālajos medijos, ka pašam izveidot īsu video, izmantojot visvienkāršākās programmas un savas safotografētas bildes, to visu skatot caur kultūrvēsturiskā mantojuma prizmu, “ atzīst Lauris Šķenders, projekta koordinators Gulbenes novadā.

Pirmajā nodarbībā mācību mentori sniedza gan teorētisku ieskatu, gan aicināja darboties praktiski, lai klātesošie labāk izprastu, kas ir stāstniecības māksla, kāpēc mēs to darām, kas ir digitālie stāsti, kāda ir to struktūra.

“Nodarbības sākuma mazliet nobijāmies, vai esam īstajā vietā, jo visas jaunās lietas mazliet satrauc: vai un kā es ar tām tikšu galā. Taču dienas gaitā mentori pārliecināja, ka vajag tikai darīt,” smejot saka dalībnieces.

Mācības līdz marta sākumam notiks ceturtdienās Gulbenes novada bibliotēkā. To laikā interesenti papildinās zināšanas vietējās kultūrvēstures jomā, mācīsies gatavoties intervijai un intervēt cilvēkus, apgūs prasmes, kā klausīties un stāstīt stāstus, mācīsies izveidot īsu video stāstu, iepazīs reģionālās televīzijas darbu klātienē, mācīsimies atpazīst viltus informāciju un gūs ieskatu medijpratībā.

Pirma nodarbiba 6

Pirma nodarbiba 12

Pirma nodarbiba 13

Pirma nodarbiba 14

Pirma nodarbiba 15

Pirma nodarbiba 16

Pirma nodarbiba 17

Pirma nodarbiba 8

 

Mācības notiek projekta “My Community 2020” ietvaros. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

ES un kopejaisGulbenes novada biblioteka copynovads

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste