Aizvadītajā mēnesī 15 mācību “Iepazīsti novada kultūrvēsturi: klausies, stāsti un radi stāstus” dalībnieki saņēma apliecinājumu par dalību 30 stundu garā kursā, kas norisinājās projekta “My Community 2020” ietvaros. Mācību laikā interesenti papildināja zināšanas vietējās kultūrvēstures jomā, apguva prasmes, kā gatavoties intervijai un intervēt cilvēkus, kā radīt un stāstīt stāstus, mācījās izveidot īsu video stāstu Movie Maker programmā, iepazinās ar Vidzemes televīzijas darbu klātienē. Mācību norisi nodrošināja Gulbenes novada bibliotēka un speciālistes Inese Kalēja, Inga Caunīte un Sanita Jurkāne.

Apliecinajumu izsniegsana 44

Izvērtējot šo mācību kursu, vairāki dalībnieki atzina, ka iegūtā informācija ir noderīga un tagad palīdz labāk orientēties šodienas mediju un digitālo tehnoloģiju laikmetā. Tāpat kā vienu no ieguvumiem dalībnieki uzskata video veidošanu, kas iespējams gan ar viedtālruņa palīdzību, gan datoru.  Noslēdzoties mācībām, dalībnieki izteica priekšlikumus, ko vēlas apgūt nākotnē: informācijas meklēšana  tiešsaistē, sociālo mediju darbs, drošība internetā.  

Mācības notiek projekta “My Community 2020” ietvaros. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

ES un kopejais

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste