2021.gads ir noslēdzošais projektā “My Community 2020” (projekta Nr. 2018-1-UK01-KA204-048000). Kā jau  visā pasaulē un visās valstīs, arī šā projekta norisi ievērojami ietekmēja globālā pandēmija. Atgādināsim, ka šā projekta galvenās aktivitātes bija vērstas uz digitālo prasmju pilnveidošanu un attīstību sabiedrībā. Neskatoties uz daudzajiem sarežģījumiem,  Gulbenes novada pašvaldības projekta komanda uzskata, ka projekta īstenošana Latvijā ir izdevusies lieliski, jo lielāko daļu no projektā izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem šobrīd esam paveikuši, un atlikuši vien noslēdzošie soļi.

Ko esam padarījuši? 2019.gada nogalē veltījām visus spēkus, lai kopīgi ar ārvalstu partneriem izstrādātu  pirmo intelektuālo rezultātu – mācību materiālus digitālo prasmju uzlabošanai. Svarīgi un interesanti ir tas, ka šie mācību materiāli ir vērsti uz iedzīvotāju digitālo prasmju uzlabošanos caur vietējās kopienas vēstures izzināšanu. Tādējādi mēs ne tikai mācījāmies apgūt jaunās tehnoloģijas un rīkus, bet vēlreiz ieraudzījām sava novada kultūrvēsturiskās bagātības, novērtējot savu dzimto vietu. Kopumā mācību materiālu veido piecas savstarpēji saistītas daļas; tas ir tulkots latviešu valodā.

2020.gada sākumā februārī un martā Gulbenes novadā tika realizētas digitālo prasmju mācības, kuras veiksmīgi noslēdza 15 dalībnieki no dažādām Gulbenes novada vietām. Šo mācību rezultātā tika izstrādātas 15 īsfilmas par vairākām Gulbenes novada vietām, personībām, kultūras aktivitātēm, kuras tika prezentētas atsevišķi organizētā pasākumā 2020.gada jūnijā. Visu partnervalstu video veikums apskatāms projekta Youtube.com kanālā.

beidzamsJaunsNoformējums bez nosaukuma

Katrs mācību dalībnieks rūpīgi izvēlējās tēmu, lai taptu skaists video stāsts.

Ņemot vērā pandēmiju un šīs pandēmijas ietekmi uz parntervalstīm, projekta realizācijas termiņš tika pagarināts uz 6 mēnešiem, jo noslēguma intelektuālo rezultātu izstrādāšana ir ieilgusi. Līdz ar to projekta noslēgums ir plānots šā gada 30. aprīlī.

Mēs ļoti ceram, ka līdz 30. aprīlim situācija Latvijā uzlabosies, un mēs varēsim Gulbenes novadā organizēt projekta noslēguma aktivitāti, kurā aicināsim piedalīties visas iesaistītas personas un ikvienu, kuram interesē projekta intelektuālie rezultāti.

Logo galvenais

Lauris Šķenders, Jana Igaviņa, projekta darba grupa