LR Extended horizontal RGB 1

Parki 56No 23. līdz 25.septembrim Gulbenē viesojas projekta “Parki bez robežām” partneri no
Daugavpils novada pašvaldības, Preiļu novada pašvaldības, Pleskavas rajona administrācijas, Porhovas rajona administrācijas, Veļikije Luki pilsētas administrācijas un Kuņjas rajona administrācijas, lai apspriestu tālākās rīcības un aktivitātes projektā.

Pirmajā tikšanās dienā projekta dalībniekus uzrunāja Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, tad katrs partneris iepazīstināja ar plānotajiem darbiem savā pašvaldībā, norādot un pastāstot par parku, kas tiks sakārtots un pilnveidots. Kā jau iepriekš informēts, šā projekta ietvaros Gulbenē pārmaiņas piedzīvos Spārītes parks, kur jau uzsākti labiekārtošanas darbi.

Parki 7

Parki 26

Parki 35

Parki 38

Parki 42

Parki 50

Parki 55

Parki 59

24.septembrī projekta dalībniekiem plānota pieredzes apmaiņas vizīte uz Preiļiem un Daugavpili, bet 25.septembrī abu valstu partneri tiksies ar Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas ekspertiem, lai diskutētu un praktiski darbotos jautājumos gan par parku tematiku, gan par to, cik liela nozīme ir zaļajām teritorijām pilsētās.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa irwww.latruscbc.eu

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Šī publikācija ir sagatavota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

parki bez robezam

 

Jana Igaviņa, Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste