jaunais projekta logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

Lai gan daļa Spārītes parka joprojām ir labiekārtošanas procesā, tomēr iedzīvotājiem jau ir iespējams pārvietoties pa jaunajiem grants-dolomīta maisījuma gājēju celiņiem. Turklāt parka galvenais celiņš posmā no Blaumaņa ielas līdz Brāļu kapiem ir apgaismots.

“Šobrīd ir izbūvēti visi gājēju celiņi, savienotas bruģakmens ietves gar Blaumaņa ielu, kas nodala parka zonu no pilsētas infrastruktūras, ir ierīkots galvenā celiņa apgaismojums , iztīrīti lapu sanesumi no dīķa stāvlaukuma pusē. Būvdarbu gaitā, demontējot koka tiltiņus, tika konstatēts, ka tie ir bojāti un nav liekami atpakaļ. Tāpēc šajās vietās ir izbūvētas caurtekas, kas kopumā nesarežģīja būvdarbu procesu. Vairāki jautājumi tika saņemti arī par ūdens krāšanos parka daļā pie bruģētā celiņa, kas ved uz Brāļu kapiem. Vēsturiski tur vienmēr ir bijis ūdens, jo blakus esošā dīķa līmenis ir augstāks par šo vietu, un dīķim ir tikai viena neliela iztece. Šobrīd esam ierīkojuši caurteku, kas uzlabos situāciju, tomēr ilgstoša lietus laikā mitrums šeit var būt. Jāpiebilst un jāsaka paldies Litenes pagasta iedzīvotājam, kurš ziedoja ķieģeļus caurteku galu apdarei, lai veidotu līdzīgu izskatu, kā tas ir vecajām caurtekām,” informē Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Spārītes parka daļas labiekārtošanas darbi tiks pabeigti 2020.gada vasarā. Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma norisināsies melnzemes sakārtošana un nostiprināšana pie celiņiem, apzaļumošana un uz saliņas esošās atpūtas vietas papildināšana ar rotaļu un aktīvās atpūtas elementiem.

Vairāk par projektu lasi šeit.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldība vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste