jaunais projekta logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

info sparite m

Gulbenes novada pašvaldība kopā ar citiem projekta “Parki bez robežām” partneriem ir izdevusi informatīvo materiālu, kas apkopo informāciju latviešu, angļu un krievu valodā par septiņiem parkiem Latvijā un Krievijā, tostarp arī par Spārītes parku Gulbenē.

Deviņu lappušu materiālā ir redzamas stilizētas parku kartes, lasāmas leģendas, nostāsti, interesanti fakti un skaitļi par katru no šiem parkiem, kā arī praktiskie uzdevumi, kas būs saistoši kā bērniem, tā pieaugušajiem. Informatīvā materiāla mērķis ir ne tikai popularizēt šo parkus, bet arī mudināt ikvienu doties ārā un iepazīt apkārtējo dabu.

Informatīvais materiāls elektroniskā formātā ir skatāms ŠEIT, kā arī drīzumā projekta partneru mājaslapās, bet drukātā veidā tas būs pieejams tūrisma informācijas punktos Gulbenes novadā, Preiļos, Daugavpilī, Pleskavā, Porhovā, Veļikije Luki un Kuņjā.

Katra parka uzdevums un karte ir izmantojams arī atsevišķi. Tos var brīvi pavairot un izmantot pēc saviem ieskatiem. Faili ir pieejami ŠEIT.

Aicinām ikvienu doties dabā, izzināt parkus un pildīt sagatavotos izdevumus!

20210520 115700

20210520 120018

20210520 120140

Jau vēstījām, ka, piesaistot finansējumu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros starptautiskajā projektā “Parki bez robežām”, Gulbenes novada pašvaldībai bija iespēja labiekārtot Spārītes parka daļu no Blaumaņa ielas puses līdz Brāļu kapiem.

Projektā kā partneri ir piesaistīti Daugavpils novada dome, Preiļu novada dome, Pleskavas rajona administrācija, Porhovas rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija, Kuņjas rajona administrācija. Katrā no partnera teritorijām ir veikti ieguldījumi parku izveidē un atjaunošanā, kā arī īstenoti sadarbības stiprināšanas un pieredzes apmaiņas pasākumi starp parku un dārzu speciālistiem, paaugstināta izpratne un zināšanas par vidi, izmantojot zaļās klases, dabas takas un pasākumus, kas tiks rīkoti projekta ietvaros.

Parku stāsti

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste