jaunais projekta logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

Projekta “Parki bez robežām” partneri savos parkos ir ieplānojuši svētkus, kuru ietvaros varēs izzināt dabas procesus, piedalīties sportiskās aktivitātēs, iepazīt valstu tradicionālās prasmes, kā arī ieraudzīt parkus vēl neparastā gaismā. Parku kalendārs apvieno pasākumus gan Latvijā, gan Krievijā 2021. gadā.

Parku svētku programma:

* Latviešu valodā

* Krievu valodā

* Angļu valodā