sprite mazaGulbenes novada pašvaldība aicina pieaugušos šajā rudenī piedalīties zaļās klases nodarbībā-izzinošā ekspedīcijā Spārītes parkā. Būs iespēja aktīvā veidā iepazīt un izpētīt parka vidi – tajā sastopamos dzīvniekus, putnus un augus, praktiski līdzdarbojoties, meklēt dabas vērtības, pēcāk diskutēt par redzēto un atrasto. Tāpat varēs uzzināt ko vairāk par dabai draudzīgu saimniekošanu mežā/parkā, tam nozīmīgajām vērtībām, piemēram, kritušajiem kokiem, sausokņiem, kukaiņiem, kā arī nozīmīgākajiem aspektiem dabas saudzēšanai.

Nodarbība notiks 6.oktobrī plkst.16.00 – 17.30. Tikšanās vieta – uz saliņas Spārītes parkā (saliņa, kur izvietotas lielformāta ligzdas).

Nodarbību vadīs Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrības vadītājs Elvijs Kantāns.

Pieteikšanās nodarbībai līdz 5.oktobrim, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT. Vietu skaits ierobežots.

Nodarbību laikā tiks ievērotas visas epidemioloģiskās prasības.

Sadarbībā ar Ziemeļvidzemes Putnu pētniecības biedrību Elvija Kantāna vadībā jau 29.septembrī tika uzsākts zaļo klašu nodarbību cikls pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kuru ietvaros viņi iepazīst putnus, dabas vērtības, saudzīgu izturēšanos pret augiem un dzīvniekiem.

putnim

putnim2

jaunais projekta logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste