Untitled design1m

Lai noskaidrotu viedokli par Spārītes parkā veiktajām pārvērtībām un uzlabojumiem kopš 2019.gada, aicinām Jūs līdz 2021.gada 15.decembrim aizpildīt aptaujas anketu ŠEIT.
Aptauja ir anonīma un iegūtie rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšanas laiks – līdz 10 minūtēm!

Aptauja tiek organizēta Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta “Parki bez robežām” (LV-RU-023) ietvaros.

Plašāk ar projektu un veiktajām aktivitātēm var iepazīties ŠEIT.

jaunais projekta logo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.