LatRus horizontal extented cmyk 2

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts "Parks without borders" Nr. LV-RU-023.

Parki bez robezam tiessaisteŠogad noslēdzas starptautiskā projekta “Parki bez robežām” īstenošana, kura laikā partneri no Latvijas un Krievijas veica ieguldījumus savu parku izveidē un atjaunošanā, kā arī organizēja parku festivālus, izglītojošus seminārus parku un dārzu speciālistiem, un izdeva informatīvu materiālu ar uzdevumiem, lai veicinātu dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un paaugstinātu cilvēku interesi par daudzveidīgajiem dabas objektiem un atpūtu dabā.

Gulbenē šajā laikā tika labiekārtota Spārītes parka daļa no Blaumaņa ielas puses līdz Brāļu kapiem – tika atjaunots gājēju celiņu segums, ierīkots apgaismojums, iztīrīti dīķi un grāvji, sakopta apkārtne, izveidotas aktīvās atpūtas vietas un uzstādīti vides objekti, tāpat tika organizētas zaļās klases nodarbības bērniem un pieaugušajiem, savukārt parka festivāla laikā varēja baudīt muzikālu gaismu un strūklaku šovu.

Gulbenes novada pašvaldība ir šī projekta vadošais partneris, savukārt vēl no Latvijas puses projektā piedalās Preiļu novada pašvaldība un Augšdaugavas novada pašvaldība, bet no Krievijas – Pleskavas rajona administrācija, Porhovas rajona administrācija, Veļikije Luki pilsētas administrācija, Kuņjas rajona administrācija.

Ņemot vērā pastāvošos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, diemžēl, nebija iespējams klātienē noorganizēt projekta noslēguma pasākumus, kur kopā tiktos visi partneri. Tāpēc laikā no 15. līdz 17.decembrim Krievijas puses partneri  un Latvijas puses partneri organizēja lokālos pasākumus, apmeklējot projekta laikā atjaunotos parkus savu valstu robežās. Tiekoties parkos, bija gan iespēja redzēt paveikto, gan apspriest parku apmeklējumu statistiku un nākotnes plānus parku attīstībai.

Parki bez robezam

Savukārt projekta rezultāti un iespējamās jaunu projektu idejas tika apspriestas 17.decembrī tiešsaistes konferences laikā. Tiekoties ZOOM platformā, klātesamības sajūtu deva “virtuālās pastaigas pa parkiem” video formātā. Partneriem bija iespēja ieraudzīt visu partneru paveikto arī pāri robežai un novērtēt kopīgi sasniegto.

Plašāk ar projektu un veiktajām aktivitātēm var iepazīties ŠEIT.

Elīna Strode,
Gulbenes novada pašvaldības
attīstības un projektu nodaļas
vecākā projektu vadītāja