latruslogo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Gulbenes novada pašvaldība turpina zaļā ceļa jeb bijušā dzelzceļa attīstīšanu tūrismam un aktīvajai atpūtai posmā no Gulbenes līdz Balvu novada robežai.

SIA “Rubate” ir pabeigusi posma attīrīšanas un izlīdzināšanas darbus, izzāģējot krūmus 6 m platumā uz katru zaļā ceļa pusi, līdz ar to tas ir kļuvis daudz  pārredzamāks. Tāpat ir sakārtoti bijušo Melnupes un Litenes peronu laukumi, kā arī veikta posma greiderēšana.

Savukārt jūnijā tika uzstādīts cilvēku plūsmas skaitītājs, lai monitorētu zaļā ceļa izmantošanu.

Projektā ir paredzēts uzstādīt arī 4 atpūtas vietas un 15 barjeras, kas ierobežotu motorizētā transporta piekļuvi šim posmam. Barjeras tiek veidotas slēdzamas, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu piekļuvi traktortehnikai vai automašīnām.

Šobrīd par šo darbu veikšanu ir noslēdzies iepirkums, un SIA “RCI Gulbene” veic paskaidrojuma raksta izstrādi un plāno objektu uzstādīšanu.

Aptuvenais lapenes izskats lielajā atpūtas vietā pie Pededzes tilta

Litenes atputas vieta

Litenes perons

Litenes perons m

Melnupes perons

Melnupes perons m

Attīrītais posms

Attiritais posms1 m

Attiritaisposms2 m

Laukums pie Pededzes tilta – ieplānotās atpūtas vietas laukums

Laukums m

Projektu (Nr. LV-RU-006) “GREENWAYS RIGA-PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga-Pleskava) līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Elīna Strode,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja