latruslogo

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekts "Greenways Riga-Pskov" Nr. LV-RU-006. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu .

Līdz ar siltāka laika iestāšanos, aktivizējas arī velo fani un citi aktīvās atpūtas piekritēji. Lai nodrošinātu tūristu un vietējo iedzīvotāju labsajūtu un drošu pārvietošanos “zaļā dzelzceļa” posmā no Gulbenes līdz Balvu novada robežai, 2020. gadā tika uzstādītas atpūtas vietas un barjeras. Līdz šim barjeras bija atvērtas. Tā kā šobrīd esam uzstādījuši posma marķējuma zīmes (divās vietās arī norādes par barjeru tuvumu), tad ar 14. aprīli barjeras tiek aizslēgtas.

Barjeras paredzētas, lai posmu galvenokārt izmantotu kājāmgājēji un riteņbraucēji, tās ir slēdzamas, lai nepieciešamības gadījumā uz posma varētu veikt sakārtošanas darbus.  Gulbenes novada pašvaldība atgādina, ka posms paredzēts tikai nemotorizētajam transportam, pat to aizliegts pārvietoties ar mašīnām, motocikliem, kvadracikliem, īpaši smago tehniku. Izņēmuma gadījumā posmu var izmantot iedzīvotāji, lai nokļūtu savā īpašumā. Barjeru uzstādīšana piekļūšanu īpašumiem netraucē.

Atsevišķos gadījumos, vienojoties ar attiecīgo pilsētas vai pagasta pārvaldi, iespējams konkrētas barjeru atslēgas saņemt īslaicīgā lietošanā.

Konkrētos gadījumos lūdzam sazināties ar pagastu pārvaldēm:

  • Gulbenes pilsētas pārvalde (barjera attēlā Nr.15): tel. 64473194,
  • Beļavas pagasta pārvalde (Nr. 13, 14): tel. 64497603, 20225340,
  • Stradu pagasta pārvalde (Nr. 10, 11, 12): tel. 64473860, 64471194, 29398941,
  • Stāmerienas pagasta pārvalde (Nr. 8, 9): tel. 64497632, 29156681,
  • Litenes pagasta pārvalde (Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7): tel. 64472213, 29204507,

barj izv

Barjeru izvietojums posmā Gulbene – Balvu novads

Aicinām posmu izmantot apzinīgi,  aktīvi atpūsties brīvā dabā, izbaudīt izveidotās atpūtas vietas un rīkoties videi draudzīgi, neatstājot aiz sevis atkritumus!

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Elīna Strode,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja