Eka Tirza

Ir uzsākti būvdarbi Tirzas pagasta "Doktorāta" ēkā, lai tur varētu izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu, tajā skaitā telpu pārplānošanu, kapitālo remontu un apkārtnes labiekārtošanu. Ieguldījumi tiks veikti ēkas 1. un 2.stāva telpās. 1.stāvā tiks izveidotas istabas grupu dzīvokļa pakalpojumam, kā arī personām ar kustību traucējumiem, virtuve un koplietošanas telpa, tualete, dušas telpa u.c. Savukārt ēkas 2.stāvā tiks izveidots vadītāja kabinets, kā arī vienvietīgas, divvietīgas istabas grupu dzīvokļa pakalpojumam, virtuve, atpūtas telpa, tualetes, dušas telpas.

Grupu dzīvokļu būvniecība ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Gulbenes novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus, nevis viņus nošķirt no sabiedrības, ievietojot speciālās aprūpes iestādēs jeb institūcijās.

Aktivitātes notiek projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” ietvaros. Tā mērķis ir izveidot un attīstīt sociālos pakalpojumus Gulbenes novadā, izveidojot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu. Šīs pakalpojumu sistēmas mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, tā ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanās iespējām.

20200706 13381820200706 135432

projekta logo

Līva Patrīcija Leišavniece