Dzirnavu 7a mGulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi ēkas Dzirnavu ielā 7a Gulbenē pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu, piemērojot to dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumam pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Ēkas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas ietvaros plānota pacēlāja platformas ierīkošana, jaunu komunikāciju uzstādīšana, ēkas pagrabstāva un pirmā stāva telpu pārplānošana, kapitālais remonts un apkārtnes labiekārtošana.

Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu izveidei piešķirtas SIA “Rufs”, būvuzraudzību veiks SIA “Sistēmeksperts”, savukārt autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātājs SIA “Elko arhitektūra”.

Šobrīd būvdarbi turpinās Tirzas pagasta "Doktorāta" ēkā, lai izveidotu grupu dzīvokļu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Grupu dzīvokļu, dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu būvniecība ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Gulbenes novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus.

Aktivitātes notiek projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/044 ietvaros.

projekta logo

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja