staki11Gulbenes novada pašvaldība drīzumā uzsāks ēkas “Stāķi 11” Stradu pagastā 1. un 2.stāva, kā arī pagrabstāva pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu, piemērojot to ģimeniskai videi pietuvinātam pakalpojumam. Projekta ietvaros plānots attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuriem būs pieejami ģimeniskai videi pietuvināti pakalpojumi.

Ēkas 1.stāvā plānots izveidot 2 atsevišķus dzīvokļus pakalpojumu sniegšanai 2 bērnu grupām, kopā 10 bērniem. Katrai grupai plānots izveidot guļamistabas, dzīvojamās istabas, virtuves, gaiteni, sanitāros mezglus, kā arī telpu personālam. Savukārt ēkas pagrabstāvu plānots pielāgot ēkas siltummezgla ierīkošanai, lai nodrošinātu apkuri ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanai. Tāpat ir plānots izveidot arī gaiteni un atsevišķus pagraba telpas nodalījumus katram dzīvoklim un personālam, kas veiks palīgtelpas funkciju.

Būvdarbu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Rufs”, būvuzraudzību veiks SIA “RS Būvnieks”, savukārt autoruzraudzību nodrošinās būvprojekta izstrādātājs SIA “Elko arhitektūra”.

Šobrīd būvdarbi turpinās Tirzas pagasta "Doktorāta" ēkā, lai izveidotu grupu dzīvokļu pakalpojumu, kā arī Gulbenes, Dzirnavu 7a ēkā, lai izveidotu dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Grupu dzīvokļu, dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu un ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma būvniecība ir daļa no deinstitucionalizācijas norises Gulbenes novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir palīdzēt ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kā arī cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem iekļauties sabiedrībā, saņemot sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Kā arī projekta realizēšana ir vērsta uz veselīgas, mūsdienīgas sabiedrības veidošanos, kas aicina uz ikvienu cilvēku raudzīties līdzvērtīgi, neierobežojot indivīda tiesības uz pašnoteikšanos.

Aktivitātes notiek projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/044 ietvaros.

projekta logo

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja