20210621 133011Strauji tuvojas noslēgumam būvdarbi topošajā dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumā, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšanai Gulbenē, Dzirnavu ielā 7a.

Objektā ir noslēgušies iekštelpu apdares darbi, izbūvētas ēkas iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, tajā skaitā, sanitārie mezgli, kā arī veikta ēkas ārsienu un pagraba sienu siltināšana, bēniņu grīdas siltināšana, grīdas uz grunts siltināšana, logu un ārdurvju  nomaiņa, mehāniskās ventilācijas uzstādīšana, apkures sistēmas nomaiņa no viencauruļu uz divcauruļu apkures sistēmu, kā arī teritorijā uzstādītas divas siltumnīcas.

20210621 133453

Šobrīd turpinās darbs pie teritorijas labiekārtošanas un pacēlāja ierīkošanas pie ēkas gala fasādes, lai visā ēkā nodrošinātu vides pieejamības prasības. Plānots, ka būvniecības darbi pilnībā tiks pabeigti un objekts sagatavots nodošanai ekspluatācijā jūlijā.

20210621 132950Lai nodrošinātu kvalitatīvus un atbilstošus, individuālajām vajadzībām pielāgotus, sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, pašvaldības administrācijas darbinieki sadarbībā ar Gulbenes novada sociālo dienestu turpina strādāt pie telpu aprīkošanas ar atbilstošām mēbelēm un elektroprecēm.

Aktivitātes notiek projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/044 un “Gulbenes novada pašvaldības dienas aprūpes centra energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. 4.2.2.0/20/I/023 ietvaros.

projekta logo

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas
projektu vadītāja